Voor Wie...

Counselling Service Amstelveen biedt psychotherapeutische hulpverlening, mediaton en coaching aan individuen en aan groepen. Aanleiding voor de aanvraag van behandeling/begeleiding kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • lichamelijke klachten waarvoor geen medische oorzaak is gevonden, zoals hoofdpijn, buikpijn of ademhalingsmoeilijkheden
 • vermoeidheid
 • onrust, slapeloosheid, onzekerheid of depressiviteit
 • angst,-schaamte- of schuld gevoelens
 • problemen thuis of op het werk
 • een ingrijpende gebeurtenis, zoals een verhuizing, scheiding, overlijden, ongeluk, inbraak, roofoverval, seksueel misbruik, lichamelijke of psychische mishandeling

For whom...

Counselling Service Amstelveen offers psychotherapeutic counselling, mediation and coaching to individuals and groups for:

 • physical problems for which no medical cause has been found, such as headaches, stomachaches or breathlessness
 • tiredness
 • restlessness, insomnia, insecurity or depressive feelings
 • fear, anxiety, shame or guilt feelings
 • problems at home or at work
 • shocking incidents, such as moving house or country, divorce, death, accident, robbery,sexual abuse, physical or mental abuse