Over de hulpverlener...

Counselling Service Amstelveen is de naam waaronder Robertine Nunes Nabarro haar diensten aanbiedt als hulpverlener, in de betekenis van persoonlijke raadsvrouwe en/of gespreksleidster.

Zij heeft ruime ervaring in hulpverlening aan individuen en begeleiding van groepen, zowel op het gebied van structurele begeleiding, als, o.a. preventie training en eerste-of tweede lijns crisis opvang. Haar opleiding volgde zij onder anderen in Engeland en aan de Rijks Universiteit Utrecht, alsmede bij verscheidene Regionale Instellingen voor Nascholing en Opleiding in de Geestelijke Gezondheidszorg (RINO’s).

Omdat Nunes Nabarro opgroeide in Amerika en lange tijd in Engeland woonde en studeerde, is zij volledig tweetalig. Engels- en Amerikaans sprekende cliënten kunnen dan ook in hun moedertaal worden geholpen. De ervaring leert dat dit de kwaliteit en de voortgang van de gesprekken bevordert.

About the counsellor...

Counselling Service Amstelveen is the name under which Mrs. Robertine Nunes Nabarro works.

She is experienced in structural therapeutic counselling as well as in the field of crisis intervention. She works with individuals and with with groups. She was trained in Hastings and Rugby, UK, and also at the Rijks University of Utrecht as well as at various Regional Institutes for Post Doctorate Education and Training in Mental Health in Holland, (Regionale Instelling voor Nascholing en Opleiding in de Geestelijke Gezondheid, (RINO’s).

Mrs. Nunes Nabarro grew up in the U.S.A., and lived in England for a great many years. She is completely bi-lingual. English and American speaking clients can rely on help in their own language. Experience teaches us that this is of extreme benefit to the quality and progress of the sessions.