Over de hulpverlening...

Counselling Service Amstelveen is een eerstelijns voorziening; de behandeling is over het algemeen van korte duur, van één tot twintig sessies, en gericht op een directe, snelle hulpverlening, maar biedt ook de mogelijkheid voor meer sessies wanneer dat nodig is.

U kent er terecht na doorverwijzing van de huisarts, uw werk of rechtstreeks op eigen aanvraag. De gesprekken vinden plaats in een rustige, professionele doch persoonlijke praktijkkamer, waar men niet gestoord kan worden. U kunt er tevens op vertrouwen dat uw gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. De gesprekken- en of trainingen kunnen ook conform de eisen en/of de werkwijze van het werk worden gehouden op de werkplek.

Afhankelijk van de aard van de problematiek biedt Counselling Service Amstelveen een passende behandeling, bijvoorbeeld conform de beginselen van de Rogeriaanse Therapie
(= cliëntgerichte benadering), de psychodynamiek (= leren omgaan met ingrijpende gebeurtenissen ui het verleden), de gedragstherapie(= leren omgaan met/veranderen van problematisch gedrag), transactionele analyse(= het doorbreken en veranderen van vaste en/of dwangmatige patronen), de directieve benadering (waarmee aanwijzingen gegeven worden voor het veranderings proces), cognitieve benadering (= bewustwording van gedragingen en belevingen en het begrijpen en de verandering in verband met een situatie) of bijvoorbeeld de “feminist”-benadering (= het definiëren van man/vrouw rolpatronen).

About the counselling...

Counselling Service Amstelveen offers immediate client-centred, goal directed primary help; the treatment is usually short term, that is to say from one to twenty sessions, with the possibility of extending the treatment when necessary. You can either be referred by your G.P., your work or you can approach CSA directly.

The sessions are held in quiet, yet professional surroundings with no disturbing elements. You can rely upon complete confidentiality and discretion. There is also the possibility of sessions or training held at your place of work.

Mrs. Nunes Nabarro uses various approaches, such as Rogerian (= client centred), psychodynamic (= learning how to deal with (drastic) incidents from the past), behavioural (= how to deal with and/or change problematic behaviour), directive (= focuses on and directs clients towards change), transactional analysis ( =breaking with or changing fixed or compulsory patterns), cognitive (= mindfulness of behaviour and the experience and understanding what is happening and how to change that), or, for example, the ‘feminist’ approach (= redefining male and female roles).